20  ก.ย. 2561
การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561.
20  ก.ย. 2561
ผลงาน เรื่อง การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่การพัฒนาวิธีการตรวจธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการเพื่อการสนับสนุน DMSc 4.0 (CoP: DMSc Molecular Biologist)
20  ก.ย. 2561