4  พ.ย. 2563
ท่านนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
23  ธ.ค. 2563
นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และบุคลากรสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ร่วมงานทำบุญตักบาตร
23  ธ.ค. 2563
นโยบายคุณภาพและวัตถุุประสงค์คุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
8  ธ.ค. 2563