15  ก.ย. 2563
การประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง จัดโดย ศูนย์เซลล์ต้นกำเนิดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม
28  ส.ค. 2563
บุคลากรสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ร่วมนำเสนอผลงาน และได้รับรางวัล ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ครั้งที่28 ประจำปี 2563
10  ส.ค. 2563
นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดูแลสตรีและเด็กแรก
30  ก.ค. 2563
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ความรู้เรื่องการตรวจวิเคราะห์โควิด-19 ภายในงาน " ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน "
28  เม.ย. 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
22  เม.ย. 2563
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ต.ค.62 - มี.ค.63
31  ต.ค. 2562
ประกาศ ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
31  ต.ค. 2562
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบออโต้เคลฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Calendar

Poll

Stats