25  ก.พ. 2562
นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
25  ก.พ. 2562
กรอบการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
25  ม.ค. 2562
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2562
20  ก.ย. 2561
การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561.
20  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างถอดรหัสพันธุกรรม
14  ม.ค. 2562
ประกาศ ประกวดราคซื้อ น้ำยาชุดสกัดดีเอ็นเอ พร้อมวางเครื่องสกัดดีเอ็นเออัตโนมัติ
7  ม.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
12  ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนับเซลล์แบบอัตโนมัติ

Calendar

Poll

Stats