29  มี.ค. 2564
แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการ
29  มี.ค. 2564
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
11  ก.พ. 2564
โครงการอบรม การบริหารจัดการระบบคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากล ISO13485:2016 และ การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ISO14971:2019
8  ก.พ. 2564
นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ให้สัมภาษณ์รายการข่าว #ThaiPBS
9  เม.ย. 2564
ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Genomics and Precision medicine Laboratories Program (GPML) รุ่นที่ 2 มาศึกษาดูงานวิจัยเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิด
19  มี.ค. 2564