28  พ.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันปราบปรามทุจริต
12  ก.ค. 2562
สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" ของ สำนักงาน ป.ป.ช.
28  พ.ค. 2562
แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และการป้องกัน ปราบปรามทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีพ.ศ2561-2564
23  พ.ค. 2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
19  มิ.ย. 2562
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ
30  พ.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
28  พ.ค. 2562
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2561
1  พ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

Calendar

Poll

Stats