15  พ.ย. 2562
นโยบายคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
15  พ.ย. 2562
นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
15  พ.ย. 2562
กรอบการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
17  ต.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562
31  ต.ค. 2562
ประกาศ ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
31  ต.ค. 2562
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบออโต้เคลฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
25  ต.ค. 2562
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนเอสเสย์อัตโนมัติแบบการวัดสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
18  ต.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สชพ. 2562

Calendar

Poll

Stats